บัตรสมาชิก NCT CARD

     วันนี้เพียงคุณเดินทางกับ บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิก NCT CARD บัตรสมาชิกที่ให้ความคุ้มค่าทุกครั้งที่ เดินทาง คุณจะได้รับ คะแนนสะสม ยิ่งเดินทางมาก ยิ่งได้คะแนนสะสมมาก เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางหรือแลกรับของรางวัลอื่น ๆ มากมาย

สิทธิประโยชน์บัตร NCT CARD

1. สะสมคะแนนแลกเป็นของรางวัลหรือบัตรส่วนลดตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
2. จองที่นั่งผ่าน Internet ล่วงหน้าได้สูงสุด 30 วัน (ต้องเป็นการจอง เฉพาะท่าต้นทาง แต่สามารถรอขึ้นท่ารายทางได้ โดยต้องจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 1 วัน)
3. ได้สิทธิพิเศษรับตั๋วก่อนเวลารถออก เพียง 30 นาที (จากปกติ 1 ชั่วโมง)
4. การเลื่อนตั๋วเดินทาง ผู้ใช้บริการต้องติดต่อก่อนรถเที่ยวเดิมออกจากต้นทาง 2 ชั่วโมง และสามารถรับตั๋วเที่ยวใหม่ได้ก่อนรถเที่ยวเดิมออกเพียงครึ่งชั่วโมง (ลูกค้าปกติต้องมาติดต่อรับตั๋วก่อนรถเที่ยวเดิมออก 2 ชั่วโมง)
5. บริการเสริม ส่ง SMS , E-mail แจ้งข้อมูลข่าวสาร NCT CARD
6. รับคะแนนสะสมทวีคูณ หรือรับสิทธิพิเศษกรณีมีการจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ หรือรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก (โดยบริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป)

เงื่อนไขสำหรับสมาชิก NCT CARD

1. บัตรสมาชิก NCT CARD ไม่ใช่บัตรส่วนลด แต่เป็นบัตรสะสมคะแนน เพื่อแลกรับของรางวัล (ตามที่บริษัทฯ กำหนด)
2. สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น
3. กรณีซื้อตั๋วโดยสาร ทุกๆ 25 บาท ได้รับ 1 คะแนน
4. กรณีส่งพัสดุภัณฑ์ ทุกๆ 50 บาท ได้รับ 1 คะแนน (ยกเว้นส่วนที่คิดเพิ่มเป็นค่าประกัน)
5. ยอดสะสมคะแนนจะได้รับทันทีเมื่อซื้อตั๋วแล้วเดินทาง หรือส่งพัสดุภัณฑ์ หากมีการยกเลิกการเดินทาง คืนตั๋วเดินทาง หรือยกเลิกการส่งพัสดุภัณฑ์ คะแนนจะไม่ถูกสะสม
6. บัตรมีอายุการใช้งานตามที่บริษัทฯ กำหนด
   - กรณีบัตรสูญหาย หรือบัตรชำรุด คะแนนที่สะสมมาในบัตรเก่า จะถูกโอนเข้าบัตรใหม่ (โดยชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท)
   - ต้องทำการต่ออายุบัตรสมาชิกก่อนถึงวันหมดอายุของบัตร (โดยชำระค่าธรรมเนียมเปลี่ยนบัตรเพียง 19 บาท)    พร้อมโอนคะแนนสะสมเข้าบัตรใหม่
   - บัตรหมดอายุไปแล้วต้องทำบัตรใหม่เท่านั้น ไม่สามารถต่ออายุและโอนคะแนนได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้คะแนนสะสมเฉพาะการซื้อตั๋ว หรือส่งพัสดุภัณฑ์ที่ท่าจำหน่ายตั๋วออนไลน์เท่านั้น
8. สมาชิกไม่สามารถนำคะแนนสะสมไปใช้ร่วมกับสมาชิกท่านอื่นได้
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ NCT CARD โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการตรวจสอบคะแนน

1. สามารถตรวจสอบได้ที่ท่าจำหน่ายตั๋วออนไลน์ทุกท่า
2. สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมผ่านทาง www.nakhonchaitour.com หัวข้อ “จองตั๋วออนไลน์” พร้อมใส่ Card ID : และ Password :

วิธีการใช้บัตร NCT CARD

1. แสดงบัตรสมาชิก NCT CARD พร้อมกับการซื้อตั๋วโดยสาร หรือส่งพัสดุภัณฑ์ ทุกครั้ง
2. บัตรสมาชิก NCT CARD สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีชื่อตามฐานข้อมูลสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถสะสมคะแนนสำหรับการซื้อตั๋วโดยสารหรือส่งพัสดุภัณฑ์ให้แก่บุคคลอื่น
3. สามารถใช้บัตรสมาชิกในการสะสมคะแนนที่ท่าจำหน่ายตั๋วออนไลน์ได้ทุกท่า ซึ่งปัจจุบันมี จำนวน 50 สาขา และอาจมีการเพิ่มท่าจำหน่ายตั๋วในอนาคต โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า (044-261-555) สำหรับท่าจำหน่ายตั๋วที่ยังไม่ใช่ระบบออนไลน์ สามารถใช้บัตรสมาชิก NCT CARD ได้ในกรณี “ซื้อตั๋วและล็อกที่นั่งในราคาต้นทางเท่านั้น

วิธีการใช้คะแนน

1. คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
2. คะแนนสะสมสามารถแลกบัตรกำนัลและของรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
3. การแลก และใช้บัตรกำนัล สามารถใช้ได้เฉพาะท่าจำหน่ายตั๋วออนไลน์เท่านั้น
4. การแลกของรางวัล สมาชิกต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดที่ท่าจำหน่ายตั๋วออนไลน์ได้ทุกสาขา
5. บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและติดต่อกลับ เพื่อส่งมอบของรางวัลให้ภายหลัง

การใช้บริการบน Internet

1. เมื่อสมัครเป็นสมาชิก NCT CARD ครั้งแรก ท่านจะได้รับ “รหัส (Password)” โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ SMS ทางมือถือ
2. เข้าไปที่ www.nakhonchaitour.com หัวข้อ “จองตั๋วออนไลน์” พร้อมใส่ Card ID และ Password
3. สามารถจองที่นั่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 ที่นั่ง / เที่ยว / วัน
4. การจองที่นั่งต้องจองโดยเลือกจุดเริ่มต้นเป็นท่าต้นทางเท่านั้น แต่ท่านสามารถรับตั๋วและรอขึ้นรถที่ ท่าจำหน่ายตั๋วระหว่างทางได้ ทั้งนี้ต้องชำระเงินค่าโดยสารในราคาต้นทาง เนื่องจากบริษัทฯ จะล็อกที่นั่งดังกล่าวไว้ให้ท่านตั้งแต่รถออกจากต้นทาง
5. ต้องชำระเงินเพื่อรับตั๋วเดินทาง “ก่อนรถออกจากท่าต้นทาง” อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
6. กรณีจองที่นั่งแล้วไม่ประสงค์เดินทาง ต้องแจ้งศูนย์บริการลูกค้า (044-261-555) เพื่อยกเลิกรายการ

บริการพิเศษผ่านศูนย์บริการลูกค้า (Call Center)

1. สามารถสอบถาม , เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password)
2. แก้ไขฐานข้อมูลส่วนตัว , ที่อยู่ , เบอร์โทร
3. สอบถามคะแนนสะสม
4. สอบถามสิทธิพิเศษอื่นๆ