• ประชุมท่าจำหน่ายตั๋ว
  • อบรมหลักสูตรเทคนิค การวางแผนและการติดตามงาน
  • อบรมการสร้างจิตสำนึกแห่งการบริการ รุ่น3/2560
  • กิจกรรมขอบคุณลูกค้าในวันพิเศษ
  • ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2560
  • บูธสัญจรท่ายโสธร


Untitled Document