• อบรมหลักสูตร "รถโดยสารไทย หัวใจบริการ" รุ่นที่ 4/2557
  • กิจกรรมบูธสัญจร นครชัยทัวร์ จังหวัดนครราชสีมา
  • กิจกรรม "พบเราพบโชค" วันที่ 26 กันยายน 2557
  • อบรมหลักสูตร "เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้านการขับขี่"
  • อบรมหลักสูตร "กฎหมายด้านความปลอดภัย"
  • ศึกษาดูงานนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130