• กิจกรรมอบรมหลักสูตร เรียนรู้ระบบรถ วิธีการแก้ไขปัญหาและการดูแลบำรุงรักษารถ ฯ
  • การฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
  • เตรียมพบกับกิจกรรมขอบคุณลูกค้าในวันพิเศษ 1 พ.ค.2558
  • กิจกรรมอบรม Sevice Mind การสร้างจิตสำนึกแห่งงานบริการ
  • กิจกรรม "พบเราพบโชค" วันที่ 4 มีนาคม 2558
  • กิจกรรมบูธสัญจร ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ 4 มีนาคม 2558


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130