• ประชุมพนักงานประจำปี ครั้งที่ 2/2560
  • กิจกรรม การประชุมชี้แจง ให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2560 (รุ่นที่ 3)
  • ประชุมสัมมนา”โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทฯ
  • การเยี่ยมชมดูงานจากสภาอุตสาหกรรม
  • เรียนรู้ระบบรถ วิธีแก้ไขปัญหาและการดูแลบำรุงรักษารถ
  • กิจกรรมบูธสัญจร เดอะมอลล์นครราชสีมา


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680x130