• กิจกรรม "แรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว"
  • เปิดตัวนครชัย 21
  • บริจาคโลหิต
  • กิจกรรมอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศน์พนักงาน21
  • โครงการนครชัยทัวร์เพื่อสาธารณะกุศลครั้งที่ 64
  • การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2559


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130