• มอบโลหิตด้วยใจ ถวายในหลวง วันที่ 8 เมษายน 2557
  • การดำเนินงานตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการกิจการ (มยส.)
  • ประกาศ งดรับจองตั๋วผ่านทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2557
  • กิจกรรมอบรมหลักสูตร "การดับเพลิงเบื้องต้น"
  • การฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
  • กิจกรรมอบรมหลักสูตร "หลักปฏิบัติและการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์"


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130