• กิจกรรมขอบคุณลูกค้าในวันพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  • สำนักงานขนส่งนครสวรรค์ และผู้ประกอบการ เข้าเยี่ยมชมดูงานฯ
  • การประกาศรางวัลบุคลากรยอดเยี่ยม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
  • การประชุมพนักงานประจำปี ครั้งที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 21-24 ก.ค. 57
  • การมอบรางวัลพื้นที่ 5ส. วันที่ 21 ก.ค 57
  • ประชาสัมพันธ์ก่อนจัดกิจกรรม กิจกรรมขอบคุณลูกค้าในวันพิเศษ 12 สิงหาคม 2557


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130