• บริจาคโลหิต วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559
  • ออกบูธสัญจรลำปาง
  • กิจกรรมอบรมหลักสูตร รถโดยสารไทย หัวใจบริการ รุ่นที่ 3/2559
  • การประชุมพนักงานประจำปี ครั้งที่ 2/2559
  • พิธีมอบรางวัลบุคลากรยอดเยี่ยมประจำปี 2559
  • ประกาศผลรางวัล พื้นที่ 5ส.ยอดเยี่ยม ประจำปี ครั้งที่ 2/2559


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130