• กิจกรรมพบเรา พบโชค วันที่ 5-6 เมษายน 2558
  • บูธสัญจร นครชัยทัวร์ ณ ท่าจำหน่ายตั๋วพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
  • บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 9 - 26 มีนาคม 2558
  • กิจกรรมอบรมหลักสูตร เรียนรู้ระบบรถ วิธีการแก้ไขปัญหาและการดูแลบำรุงรักษารถ ฯ
  • การฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130