• อบรมหลักสูตร เรียนรู้ระบบรถ วิธีการแก้ไขปัญหาและการดูแลบำรุงรักษารถการขับขี่อย่างปลอดภัย
  • รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  • รับการตรวจการปฎิบัติงานและการปฎิบัติตามมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง
  • เตรียมพบกับกิจกรรมขอบคุณลูกค้าในวันพิเศษ
  • การอบรมหลักสูตร รถโดยสารไทยหัวใจบริการ ครั้งที่ 3/2559
  • บริจาคโลหิต วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559


Untitled Document

พื้นที่โฆษณา 680 x 130