นครชัยทัวร์จำกัด , เดินทางกับนครชัยทัวร์เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน , ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส
  • กิจกรรมขอบคุณลูกค้า วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
  • กิจกรรมโปรโมชั่น 19 บาท ครั้งที่ 1
  • การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง จากกรมการขนส่งทางบก
  • กิจกรรมขอบคุณลูกค้า
  • อบรมหลักสูตรการเป็นผู้สอนงานฯ
  • บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2562


Untitled Document