ตารางเวลาเดินรถ

สาย 121 นครราชสีมา - นครสวรรค์

สาย 820 นครราชสีมา - มุกดาหาร

สาย 635 นครราชสีมา - เชียงใหม่

สาย 651 นครราชสีมา - แม่สาย

สาย 21 นครราชสีมา - กรุงเทพ