จุดจำหน่ายตั๋วนครชัยทัวร์

จุดจำหน่ายตั๋วของบริษัท

ลำดับ ท่า ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาทำการ
1 นครราชสีมา ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 0-4424-1766
0-4425-7887
02.00 -20.30 น.
2 เชียงใหม่ ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3 (อาเขต) 0-5324-8542 02.00 -20.30 น.
3 เชียงราย ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จังหวัดเชียงราย(ตะเคียนคู่เยื้องร้านทวียนต์) 0-5377-3606 05.00 - 19.30น.
4 แม่สาย ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 0-5373-3509
0-5373-2979
04.00 -18.00 น.
5 นครสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ 0-5637-1874
0-5637-1875
05.00 -15.00 น.
6 มุกดาหาร ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 9 042-630377-78 ,042-630115-16 05.30 -17.00 น.

จุดจำหน่ายตั๋วของตัวแทนจำหน่าย

สาย 635 นครราชสีมา-เชียงใหม่ และ 651 นครราชสีมา-แม่สาย
ลำดับ ท่า ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาทำการ
7 สีคิ้ว ตั้งอยู่ที่ 413/5-6 หมู่7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (อยู่ตรงข้ามปั้ม ปตท ) 044-411384, 044-413127
061-020-4334
05.00-21.00น.
8 กุดม่วง ตั้งอยู่ที่ 262/1 หมู่13 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 044-389997, 089-9494440 081-2768457 06.00-20.00น.
9 ลอง ที่ตั้ง จุดจำหน่ายตั๋วแยกลอง (แม่แขม ) (ใกล้กับป้อมตำรวจ) 08-9637-8658 06.00-19.45น.
10 เขาน้อย ตั้งอยู่ที่ 226 หมู่1 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (สถานที่ใกล้เคียงป้อมตำรวจ ) 08-9949-4441 06.00-20.00น.
11 ท่าหลวง 52/4 หมู่ 4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี , ตั้งอยู่ปากทางเข้าโรงงานน้ำตาล อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 08-9949-4442, 092-904-6609 05.30-21.10น.
12 ม่วงค่อม ตั้งอยู่ที่ 22 หมู่8 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 08-9949-4443
08-6133-1744
05.00-21.20น.
13 โคกสำโรง บขส.เคแลนค์ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ,ลพบุรี 15170 08-9539-3311
0-3662-4850
24 ชั่วโมง
14 หนองม่วง ตั้งอยู่ที่ 16 หมู่3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 0-3643-1204
08-1947-2765
06.00-20.55น.
15 ตากฟ้า ตั้งอยู่ที่ 32 หมู่3 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (จุดจอดรถ บขส.99 ) 0-5624-1036
08-3957-3778
06.00-21.20น.
16 ไพศาลี ตั้งอยู่ที่ 65/2 หมู่7 ตำบลโคกเสื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220 (สี่แยกไดตาล) 08-9566-2516
08-9949-4448
06.00-20.25น.
17 หนองบัว ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หนองบัว (ก่อนถึงป้อมตำรวจทางหลวง 50 เมตร ) 056-876200
089-9496661
07.00-21.00น.
18 เขาทราย ตั้งอยู่ที่ 576/5 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ( ตรงข้ามป้อมทางหลวง ) 08-5730-4698
0-5664-9198
07.00-22.35น.
19 สากเหล็ก ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสากเหล็ก 0-5669-9158
08-9949-6664
08.00-00.30น.
20 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลกแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ 8888 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (สี่แยกอินโดจีน) 055 - 986-266
08.00-02.30น.
21 อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ 0-5540-3873 07.00-04.15น.
22 เด่นชัย ตั้งอยู่ที่ 269/40 หมู่10 ตำบลแม่จั๋ว อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 08-6196-7947 24 ชั่วโมง
23 ลำปาง ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง 0-5432-4599
0-5422-7330
05.00-22.00น.
24 ดอยติ ตั้งอยู่ที่ (จุดจอดรถดอยตินครชัยแอร์) ถนนไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ดอยติ จ.ลำพูน 052-030332
089-9493332
03.30-21.00น.
25 แพร่ ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ 0-5453-4621
08-9497-7117
08.30-22.55น.
26 พะเยา ตั้งอยู่ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ถนนหลินสุด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 0-5448-0926
08-5106-0661
0-5441-0083
05.30-20.50น.
27 พาน ตั้งอยู่ที่ 925/8 ตลาดพาน เมืองใหม่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 0-5372-2792
08-1603-5989
07,00-18.00น.
28 ม.แม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่ 447/6 ถนน พหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 052-027057 , 061-020-3773 05.30-18.50น.
29 แม่จัน ตั้งอยู่ 82/1 หมู่4 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 053-772-122 , 061-020-3883 05.30-18.30น.
30 ม.พะเยา ตั้งอยู่ ถนน. พหลโยธิน หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา ( ศาลาพักผู้โดยสารที่ 2 เลยห้างเจริญภัณฑ์ประมาณ 10 เมตร ) 093-3257779 08.00-21.10 น.
สาย 121 นครราชสีมา-นครสวรรค์
ลำดับ ท่า ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาทำการ
31 สีคิ้ว2 ไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วแต่หยุดรถจอดรับผู้โดยสาร (วินมอเตอร์ไซต์) - -
32 ปากช่อง ตั้งอยู่ที่ 230 ม.18 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 08-9949-7447
08-7248-4292
07.00-19.30 น.
33 สระบุรี ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี 089-9494114 07.30-18.30 น.
34 ลพบุรี ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี 0-3661-2433 07.30-17.30น.
35 โคกสำโรง บขส.เคแลนค์ (สถานีขนส่งผู้โดยสาร ) ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ,ลพบุรี 0-3662-4850 24 ชั่วโมง
36 ตากฟ้า ตั้งอยู่ที่ 161/1 หมู่3 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 0-5624-1036
08-6737-5503
06.00-21.20น.
37 ตาคลี จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอตาคลี 061-020-3993 , 087-210-4318 07.00-17.00น.
38 ชัยนาท ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยนาท 08-9949-4334 06.30-17.00น.
39 พยุหะคีรี ตั้งอยู่ที่ 35/2 ม.5 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 08-1394-2194 06.00-17.00น.
สาย 820 นครราชสีมา-มุกดาหาร
ลำดับ ท่า ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ เวลาทำการ
40 ตลาดแค ไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วแต่หยุดรถจอดรับผู้โดยสาร - -
41 แยกบ้านวัด ไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วแต่หยุดรถจอดรับผู้โดยสาร - -
42 ประทาย ตั้งอยู่ 36 ม.16 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ,ใกล้ที่ว่าการอำเภอประทาย 089-9495551, 089-8465685 07.00-19.00น.
43 บ้านใหม่ไชยพจน์ 74 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 0-4465-0039
08-1067-3556
08-9949-5552
07.00-20.10น.
44 พุทไธสง จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่ที่ บขส. อำเภอพุทไธสง 093-3217227, 081-9668633 07.30-18.30 น.
45 พยัคภูมพิสัย จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พยัคภูมิพิสัย 0-4379-0737
08-9949-5553
08-0151-7497
08.00-20.55น.
46 แยกปทุมรัตน์ ไม่มีท่าจำหน่ายตั๋วแต่หยุดรถจอดรับผู้โดยสาร (จุดจอด) - -
47 เกษตรวิสัย จุดจำหน่ายตั๋ว ตั้งอยู่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เกษตรวิสัย 089-9495558 ,084-6040279 07.30-19.30น.
48 สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่ 743 หมู่ 20 ต. สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ตรงข้ามโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ) 0-4353-2096
061-020-4554
07.30-19.30น.
49 พนมไพร ตั้งอยู่ที่ 5 ม.6 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 08-1057-5910
08-9949-5554
07.00-20.00 น.
50 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 0-4572-5115
08-9949-5556
07.00 -19.00น
51 กุดชุม ตั้งอยู่ที่ 385/1 ม.17 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร (ตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยสาขากุดชุม) 061-020-3553, 090-836-0613 06.00 -18.00 น
52 ภูกอย ตั้งอยู่ที่ 208 ม.4 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (สามแยกภูกลอย) 08-1065-3254 06.00 -19.00 น
53 เลิงนกทา 1 ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่ตั้ง 84 ม.1 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 061-020-4664 06.00 -18.00 น
54 เลิงนกทา 2 ตั้งอยู่ที่ 533 ม.1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (ตรงข้าม ร.พ. เลิงนกทา ) 045-781117, 086-875-5928 06.00 -18.00น
55 นิคมคำสร้อย ตั้งอยู่ 55 ม.5 ต.นิคมคำสร้อย อ.คำสร้อย จ.มุกดาหาร 08-4600-1062 06.00 -16.30 น